Kalite Yönetim Birimi

• KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ: AHMET GÖKSEL
• KALİTE SORUMLUSU: HABİBE GÜBEŞ
• KALİTE SORUMLUSU YARDIMCISI: AYYÜCE AYŞEGÜL SOYSAL
• MESUL MÜDÜR: MEHMET NİHAT YÜCEL
• HEMŞİRELİK HİZM.SOR.: EMİNE SUNAR

Kalite Yönetim Birimi

• SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır.  
• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmektedir.
• Öz değerlendirmeleri yönetmektedir.
• Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmektedir.
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmektedir.
• Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetmektedir.
• SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamaktadır.
• Kalite göstergelerine yönelik  süreçleri yönetmektedir.